NEKO DRUGAČIJE DJETINJSTVO – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA O DJEČJIM IGRAČKAMA

Neko drugačije djetinjstvo - Muzej grada Umaga

Slika afričkih slamova u kojima je smeće izvor igračaka afričke siromašne djece potaknula je jednu prekrasnu izložbu u Muzeju grada Umaga pod nazivom ”Neko drugačije djetinjstvo” prikazanu povodom 20. Muzejske edukativne akcije, a tema je bila – održivost.  

Dok se u razvijenim zemljama svijeta igračke uglavnom kupuju kao gotov proizvod, u nerazvijenim zemljama djeca uz pomoć vlastite mašte sama stvaraju igračke koristeći otpad ili materijale iz prirode. 

Fotografije umaških umjetnica: Ilenije Baroge, Kristine Turković, Nataše Stuper, Ive Kaligarić i Katarine Badurine prikazale su život djece i njihov odnos prema igračkama na drugim kontinentima, posebno u zemljama u razvoju poput Tanzanije, Kenije i Filipina.  

Kroz slikovite priče Muzej grada Umaga želio je senzibilizirati građanstvo o potrebi pomaganja i djelovanja u zajednici, o brizi prema prirodi koja nas okružuje i potrebi da se naučimo zadovoljiti malim stvarima. 

Cijeli ovaj projekt u kojem su bile organizirane i dječje radionice za izradu igračaka završio je humanitarnom prodajom fotografija s izložbe, a prikupljene donacije uplaćene su za naš Mali dom Sv. Ante u Keniji. 

Hvala Muzeju grada Umaga i svim Umažanima koji su sudjelovali u ovoj akciji i pomogli misiji koja skrbi o napuštenoj i invalidnoj djeci u Africi!

Neko drugačije djetinjstvo - Muzej grada Umaga

Podijeli, javi i drugima!